Dutch Carbon Credits maakt carbon farming mogelijk

Het binden van koolstof in agrarische bodems is één van de speerpunten van het klimaatbeleid. Bedrijfsleven en boeren werken samen om deze maatschappelijke opgave technisch en financieel mogelijk te maken. Dutch Carbon Credits faciliteert dit proces.


Dutch Carbon Credits is een Nederlandse start-up met roots in de agrarische sector. Onze visie: lokale bedrijven koppelen aan lokale boeren. Zo ontstaan trotse samenwerkingen die resulteren in een beter klimaat: Dutch credits for Dutch companies!

Zo werkt het

Carbon Farming is natuurlijk

Planten zijn kleine chemische fabriekjes die CO2 uit de lucht omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen zoals suikers. De zuurstof ademen we dagelijks in; de suikers zijn brandstof voor de plant om te groeien. Dit natuurlijke proces heet ‘fotosynthese’.


Bij de teelt van gewassen wordt een deel van de opgenomen CO2 vastgelegd in de bodem, bijvoorbeeld via koolstof in wortelresten. Boeren kunnen extra maatregelen nemen om de hoeveelheid koolstof in de bodem te verhogen. Dit heet: Carbon Farming.


Dutch Carbon Credits
maakt carbon farming mogelijk!

  • Verbindt boeren, burgers en bedrijven
  • Ontwikkelt kennis- en innovatieprojecten
  • Ontwikkelt lokale businessmodellen voor boeren én bedrijven
  • Draagt met passie bij aan verbetering van het klimaat

Interesse in deelname?

Neem contact met ons op

Nieuwsbericht

1 Juni 2023

CO2-verwijdering levert twee keer geld op

Melkveehouders en spelers in de zuivelketen hebben steeds meer aandacht voor de CO2-footprint per liter melk. Om een klimaatneutraal pak zuivel in het winkelschap te kunnen leggen, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Ondernemende melkveehouders zien vooral een verdienmodel: door CO2 uit de lucht te verwijderen en vast te leggen in de bodem, wordt je onderdeel van de klimaatoplossing én verbeter je de footprint van je melkveebedrijf. Dat levert twee keer geld op.
Lees meer »

Nieuwsbericht

10 Mei 2023

Zonder boeren worden klimaatdoelen niet gehaald

Klimaatbeleid van overheid én bedrijven is primair gericht op vermindering van de CO2-uitstoot. Met alleen reductiemaatregelen worden de klimaatdoelen echter niet bereikt. Investeringen in CO2-verwijdering noodzakelijk en boeren spelen daarbij een onmisbare rol.
Lees meer »

Nieuwsbericht

19 April 2023

AFM-kritiek onderstreept voordelen koolstofverwijdering door Nederlandse boeren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde deze maand bij haar jaarverslag over 2022 een diepgaande analyse over de vrijwillige koolstofmarkt. Belangrijkste zorgpunten zijn de integriteit van de credits, van de markt en van de claims die bedrijven maken op basis van hun credit-aankoop. Met andere woorden: onduidelijkheid over het systeem maakt de waarde van een carbon credit onzeker. Hoewel het terecht is dat AFM – vanuit haar rol als toezichthouder - een kritische noot plaats bij het functioneren van de vrijwillige koolstofmarkt (er is immers altijd ruimte voor verbetering), is het gevaar dat met de kritiek ook het systeem ter discussie komt te staan. En dat is onterecht, alleen al omdat de Nederlandse klimaatdoelstelling voor 2025 – CO2-neutraliteit – gebaseerd is op het systeem van compensatie.
Lees meer »

Dutch Carbon Credits Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig nieuws en actualiteiten over Carbon Credits in uw mailbox