Dutch Carbon Credits maakt carbon farming mogelijk

Het binden van koolstof in agrarische bodems is één van de speerpunten van het klimaatbeleid. Bedrijfsleven en boeren werken samen om deze maatschappelijke opgave technisch en financieel mogelijk te maken. Dutch Carbon Credits faciliteert dit proces.


Dutch Carbon Credits is een Nederlandse start-up met roots in de agrarische sector. Onze visie: lokale bedrijven koppelen aan lokale boeren. Zo ontstaan trotse samenwerkingen die resulteren in een beter klimaat: Dutch credits for Dutch companies!

Zo werkt het

Carbon Farming is natuurlijk

Planten zijn kleine chemische fabriekjes die CO2 uit de lucht omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen zoals suikers. De zuurstof ademen we dagelijks in; de suikers zijn brandstof voor de plant om te groeien. Dit natuurlijke proces heet ‘fotosynthese’.


Bij de teelt van gewassen wordt een deel van de opgenomen CO2 vastgelegd in de bodem, bijvoorbeeld via koolstof in wortelresten. Boeren kunnen extra maatregelen nemen om de hoeveelheid koolstof in de bodem te verhogen. Dit heet: Carbon Farming.


Dutch Carbon Credits
maakt carbon farming mogelijk!

  • Verbindt boeren, burgers en bedrijven
  • Ontwikkelt kennis- en innovatieprojecten
  • Ontwikkelt lokale businessmodellen voor boeren én bedrijven
  • Draagt met passie bij aan verbetering van het klimaat

Interesse in deelname?

Neem contact met ons op

Nieuwsbericht

15 maart 2023

Koolstofprojecten gaan stap verder dan KringloopWijzer

KringloopWijzer is uitgebreid met het onderdeel bodemkoolstof. Vooralsnog indicatief en met als doel om de bewustwording over organische stof bij melkveehouders te stimuleren. Een eerste grofmazige stap op weg naar klimaatgericht boeren. Melkveehouders die nú al geld willen verdienen met koolstofopslag kunnen zich beter melden bij een project waarbij de vastlegging wordt gemeten én gevalideerd via certificaten.
Lees meer »

Nieuwsbericht

17 februari 2023

Ketenpartijen laten koolstofkansen liggen

De ‘fight for carbon’ is gestart. Waar boeren steeds meer interesse tonen in CO2-vastlegging op landbouwgrond stort de verwerkende industrie zich op de potentiële opbrengst van deze bodemverbetering: koolstofcertificaten. Met als doel klimaat neutrale producten in het winkelschap. Maar waarom strijden om koolstof als - via het certificatensysteem - externe financiering van een kleinere footprint mogelijk is?
Lees meer »

Nieuwsbericht

20 december 2022

Bodemvakman weet klimaat- én opbrengstpotentieel te benutten

Wetenschappers van de Wageningen University and Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gooiden onlangs de knuppel in het hoenderhok met een artikel over het wereldwijde opslagpotentieel van CO2 in landbouwbodems. Dat potentieel – dat op basis van rekenmodellen wordt vastgesteld – zou té hoog zijn ingeschat. Daarnaast zetten de schrijvers vraagtekens bij een 1-op-1 relatie tussen koolstofopbouw in de bodem en een hogere gewasopbrengst. Het bodemvakmanschap van Nederlandse boeren is nodig om zowel klimaatverbetering als opbrengstpotentieel te benutten.
Lees meer »

Dutch Carbon Credits Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig nieuws en actualiteiten over Carbon Credits in uw mailbox