Nieuws

Nieuwsbericht

15 maart 2023

Koolstofprojecten gaan stap verder dan KringloopWijzer

KringloopWijzer is uitgebreid met het onderdeel bodemkoolstof. Vooralsnog indicatief en met als doel om de bewustwording over organische stof bij melkveehouders te stimuleren. Een eerste grofmazige stap op weg naar klimaatgericht boeren. Melkveehouders die nú al geld willen verdienen met koolstofopslag kunnen zich beter melden bij een project waarbij de vastlegging wordt gemeten én gevalideerd via certificaten.
Lees meer »

Nieuwsbericht

17 februari 2023

Ketenpartijen laten koolstofkansen liggen

De ‘fight for carbon’ is gestart. Waar boeren steeds meer interesse tonen in CO2-vastlegging op landbouwgrond stort de verwerkende industrie zich op de potentiële opbrengst van deze bodemverbetering: koolstofcertificaten. Met als doel klimaat neutrale producten in het winkelschap. Maar waarom strijden om koolstof als - via het certificatensysteem - externe financiering van een kleinere footprint mogelijk is?
Lees meer »

Nieuwsbericht

20 december 2022

Bodemvakman weet klimaat- én opbrengstpotentieel te benutten

Wetenschappers van de Wageningen University and Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gooiden onlangs de knuppel in het hoenderhok met een artikel over het wereldwijde opslagpotentieel van CO2 in landbouwbodems. Dat potentieel – dat op basis van rekenmodellen wordt vastgesteld – zou té hoog zijn ingeschat. Daarnaast zetten de schrijvers vraagtekens bij een 1-op-1 relatie tussen koolstofopbouw in de bodem en een hogere gewasopbrengst. Het bodemvakmanschap van Nederlandse boeren is nodig om zowel klimaatverbetering als opbrengstpotentieel te benutten.
Lees meer »

Nieuwsbericht

20 december 2022

Betalen voor CO2-uitstoot; maar wie betaalt de boer voor CO2-verwijdering?

Afgelopen weekend heeft Brussel besloten tot een CO2-emissieheffing voor alle burgers en bedrijven. Door een prijs te hangen aan CO2-emissie daalt de hoeveelheid energie die we verbruiken vanzelf, is de gedachte. Onbeantwoord blijft de vraag wie voor het verwijderen van de CO2 gaat betalen.
Lees meer »

Nieuwsbericht

10 november 2022

Verhogen gehalte organische stof levert enorme koolstofopslag

Door het gehalte organische stof in de bodem te verhogen neemt de hoeveelheid opgeslagen koolstof enorm toe. Zo wordt niet alleen de uitstoot van CO2 voorkomen, het verbetert de bodemkwaliteit en kan door agrarisch ondernemers worden ingezet als verhandelbare carbon credits. Door aankoop van lokale CO2-certificaten investeren bedrijven zichtbaar in het verlagen van hun klimaatimpact.
Lees meer »

Nieuwsbericht

28 oktober 2022

CO2-compensatie door boeren biedt unieke marketingkansen

Nederlandse bedrijven en boeren kunnen samen een vuist maken tegen klimaatverandering. Boeren zijn namelijk in staat de CO2 emissie van bedrijven en organisaties uit de lucht te halen. Betalen voor het opruimen van die ‘CO2-vervuiling’ is een logische stap, maar verre van gemeengoed. Daarmee is het een kans voor bedrijven die zich op het thema klimaat willen onderscheiden.
Lees meer »

Nieuwsbericht

14 juni 2022

Zorgvuldigheid essentieel bij ontwikkelen van carbon credit

Nederlandse agrariërs zijn goed in het op peil houden van de hoeveelheid organische stof op hun percelen. Toch zou je ook in ons land kunnen constateren dat het organische stofgehalte onder druk staat, met name op in diepere lagen op minerale gronden. Al is het betrouwbaar monitoren van veranderingen in bodemkoolstof ‘een uitdaging’. Bij de ontwikkeling van de markt voor carbon credits is zorgvuldigheid dan ook noodzakelijk.
Lees meer »

Nieuwsbericht

14 juni 2022

Carbon Talk 1: Wat zijn carbon credits?

Carbon credits staan volop in de belangstelling. Maar … , wat zijn carbon credits eigenlijk? En als ze worden verhandeld, wat ontvangt de koper dan van de verkoper? In deze eerste Carbon Talk legt Erikjan van Huet Lindeman (directeur van Dutch Carbon Credits) de basisbeginselen uit achter het systeem van credit op de vrijwillige markt
Lees meer »

Nieuwsbericht

10 juni 2022

Dutch Carbon Credits start eerste projecten op grasland

Dutch Carbon Credits start enkele projecten waarbij de opslag van koolstof op grasland via een unieke methode wordt vertaald naar hoogwaardige carbon credits. Doel van deze projecten is om zowel de meetmethode als de projectbeschrijving te laten goedkeuren, zodat op korte termijn grote aantallen credits door Nederlandse veehouders kunnen worden gegenereerd. De eerste projectvoorstellen op grasland worden vóór de zomer ingediend bij de validatie-organisatie.
Lees meer »

Nieuwsbericht

18 mei 2022

De bodem moet z’n werk doen

“Lage kosten en werken vanuit bioleven; dat zijn voor mij de twee belangrijkste overwegingen om m’n bedrijf te sturen”, zegt Jan Dirk van de Voort uit het Gelderse Lunteren. In een authentieke boerderij runt hij – samen met gezin en medewerkers – kaasboerderij Remeker. De melk van ruim 100 Jersey koeien wordt dagelijks verwerkt tot rauwmelkse kaas en afgezet aan restaurants en kaas speciaal-zaken. Centrale thema aan de keukentafel is: de werking van de bodem!
Lees meer »

Nieuwsbericht

27 oktober 2021

Milcobel brengt primeur op Belgische kaasmarkt met CO2-neutrale Brugge Kaas

Begin 2022 brengt zuivelcoöperatie Milcobel haar assortiment Brugge-kazen CO2-neutraal op de markt. De coöperatie schrijft zich daarmee in op een trend waarbij duurzaamheid en CO2-reductie vooropgezet wordt.
Lees meer »

Nieuwsbericht

1 september 2021

Methode beschikbaar voor koolstofopslag in bodems onder blijvend grasland

Koolstofopslag in landbouwbodems staat volop in de belangstelling. Het kan een bijdrage leveren aan vermindering van klimaatverandering.
Lees meer »

Nieuwsbericht

1 september 2021

IPCC- Klimaatverandering wijdverbreid, snel en intensiverend

Klimaatverandering is een feit waar niet meer aan valt te ontkomen en de mens is daar onmiskenbaar verantwoordelijk voor.
Lees meer »